Chúng tôi giới thiệu các công ty đủ điều kiện từ Bắc Mỹ đến các công ty, nhà phân phối và nhà bán lẻ đáng tin cậy, có uy tín ở Đông Nam Á / Đông Nam Á

Các công ty Bắc Mỹ này là những công ty chuyên biệt, độc quyền hơn, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo và chất lượng cao hơn.

Nhiều người có chính xác loại sản phẩm, thương hiệu và dịch vụ mà khách hàng của bạn đang tìm kiếm. Bạn có thể thu lợi bằng cách là người đầu tiên giới thiệu họ với thị trường của bạn.

Tìm những loại công ty này là khó khăn cho bạn. Tìm thấy bạn là một điều khó khăn đối với họ.

Nếu doanh nghiệp của bạn ở Đông Nam Á / Đông Nam Á, bạn sẽ muốn tham gia miễn phí vào danh sách các công ty độc quyền của chúng tôi. Bằng cách này, chúng tôi có thể giới thiệu các công ty Bắc Mỹ độc đáo này với bạn.

Tell us about your company.

Join the Focus Asia network. FREE